Acceso web a datos de telemetría de máquinas dispensing